overzicht Joodse Begraafplaats

Bezoek

Rondleidingen over de begraafplaats worden sinds 2020 uitgevoerd door Gilde Den Haag; raadpleeg daarvoor www.gildedenhaag.nl
Wilt u een graf van een familielid bezoeken; een speciale toegangsregeling voor u is getroffen, mail ons daarvoor op info@joodsebegraafplaats.nl

  • Individueel grafbezoek: gratis, maar het bestuur is dankbaar voor elke donatie.
  • Overige bezoekers (zoals groepen met toeristisch- of educatief oogmerk): 5 euro per volwassene. Indien mogelijk, zal een rondleiding van maximaal 1 uur over de begraafplaats worden verzorgd.
  • Uitzoekwerk door bestuursleden (namen overledenen, graflocaties etc): 25 euro per uur.

Deze tarieven worden gebruikt voor de instandhouding van de begraafplaats die geheel afhankelijk is van donaties en subsidies.
Als voorbeeld: het maaien van de begraafplaats kost 12.000 euro per jaar. Zonder deze maaibeurten zouden de meeste grafstenen binnen twee tot drie jaren niet meer te vinden zijn.

Huisregels
Uit respect voor de mensen die begraven liggen, worden mannen en jongens verzocht een hoofddeksel te dragen.

Huisdieren worden niet toegelaten.

Dit bericht is ook beschikbaar in / this post is also available in: Engels