Welkom!

Hier leest u ons actuele nieuws.

Elke donatie is bijzonder welkom op onze ING Bank rekening: NL26 INGB 0003376801
t.n.v. Stichting Instandhouding Joodse begraafplaats ‘s-Gravenhage

Wilt u naar de homepage van de site?
klik hier

Metaarhuisje

Joodse begraafplaats Den Haag krijgt extra geld van het Rijk: ‘Het is een begin’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat 2,5 miljoen euro verdelen over de circa 250 Joodse begraafplaatsen van het land om ze te herstellen en te restaureren. Maar dat bedrag is bij lange na niet genoeg om de begraafplaatsen fatsoenlijk te restaureren, zegt Michiel van Haersma Buma van de Joodse Begraafplaats in Den Haag: ‘Wij hebben zelf al in vijf jaar meer dan een miljoen nodig.’

lees verder…

Burgmeester Van Zanen op bezoek

Burgemeester Jan van Zanen op bezoek

Op 3 september 2021 heeft burgemeester Jan van Zanen de begraafplaats bezocht; hij staat op de foto links met keppel bij het graf van Jozef Israëls (de schilder) en diens echtgenote, geflankeerd door bestuursleden van onze stichting.

Uitleg symbolen