wasbak onderkant boven pre opgraving

Donaties

Onze stichting heeft de ANBI- status; uw schenkingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Naar aanleiding van rondleidingen hebben zich verschillende donateurs gemeld.

Elke donatie is bijzonder welkom op onze ING Bank rekening:
NL26 INGB 0003376801
t.n.v. Stichting Instandhouding Joodse begraafplaats ‘s-Gravenhage

Wilt u zich liever melden als donateur?
Neem dan contact met ons op.

  • L2130006
  • L2130012
  • L2130026
  • L2130027
  • Herstel bomen
  • L2470027 1e maaidag en stormschade boom
  • L2470016 kopie
  • L2470011 kopie
Volledig afhankelijk van donaties..
Om de begraafsplaats in stand te houden is jaarlijks zo’n €30.000 nodig. Dit geld is nodig voor groenonderhoud en restauratiewerkzaamheden aan metaarhuisje, muur en grafzerken. Ondanks dat de begraafplaats een rijksmonument is, is zij grotendeels afhankelijk van particuliere donateurs.
De afgelopen jaren hebben wij van onderstaande fondsen diverse malen een donatie mogen ontvangen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Toch zijn wij altijd op zoek naar nieuwe donateurs. Mocht u daar meer over willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Dit bericht is ook beschikbaar in / this post is also available in: Engels